DWÓR W SOSNOWIE  gm. Rogowo, pow. Rypin

kategoria:

zabytki architektury - pałace, dworki, chaty

opis:

W skład założenia dworskiego w Sosnowie wchodzą: część reprezentacyjna, obejmująca dwór wraz z parkiem, położone na północ od nich pozostałości folwarku, a także rządcówka zlokalizowana przy nieistniejącym już zespole domów pracowników folwarcznych, znajdującym się przy drodze z Rogowa do Sosnowa.
   Dwór w Sosnowie został zbudowany prawdopodobnie przez Wojciecha Machczyńskiego w pierwszej ćw. XIX wieku. Stan obecny nie odpowiada układowi założenia pierwotnego. Budynek ten został bowiem rozbudowany przez rodzinę Piwnickich w drugiej połowie XIX stulecia i później przebudowany po 1945 i 1960 roku. Jest to dwór parterowy, murowany.
   W północno-wschodniej części dworu znajduje się park krajobrazowy założony na początku XIX wieku. W roku 1905 rekomponowany według projektu Stefana Celichowskiego z dwoma stawami, z wysepkami i mosteczkami. Współcześnie zachowane resztki starodrzewu. Do dworu prowadzi murowana brama z drugiej połowy XIX wieku.

źródło: Materiały do dziejów rezydencji w Polsce: Ziemia dobrzyńska, t. 2, cz. 4, pod red. Stanisława Kunikowskiego, Włocławek, 2002
jak trafić:

Założenie dworskie w Sosnowie usytuowane jest po obu stronach drogi lokalnej prowadzącej z Rogowa do Sosnowa i dalej przez Zamość do Czumska Małego, około 6 km na wschód od Rogowa i około 10 km na południe od Rypina. Dojazd autobusami PKS z Rypina.

zdjęcie: