DWORY W ŚWIECIU NAD OSĄ  pow. Grudziądz

kategoria:

zabytki architektury - pałace, dworki, chaty

opis:

DWÓR I

Zbudowany został w pierwszej połowie XIX wieku. Dwór o skromnych cechach klasycystycznych. Murowany z cegły, otynkowany, na podmurowaniu kamiennym. Jest to dwór parterowy, na wysokich sklepionych piwnicach. Zbudowany na planie prostokąta, o układzie wnętrz dwutraktowym. Dziesięcioosiowy, z lekko zryzalitowaną, trójosiową częścią środkową, ujętą podziałami ramowymi, poprzedzoną nowszym tarasem. Okna dworu w obramieniach uszatych w tynku. Dach naczółkowy, kryty dachówką.

DWÓR II

    Zbudowany został około połowy XIX wieku, w stylu późnoklasycystycznym. Dworek jest murowany z cegły, otynkowany, z użyciem kamienia polnego w przyziemiu. Parterowy z facjatą, na wysokich piwnicach sklepionych kolebkowo. Zbudowany na planie prostokąta, dwutraktowy, z sienią pośrodku. Dziewięcioosiowy, o ścianach ożywionych pasami w tynku. Trójosiowa część środkowa jest poprzedzona tarasem i rozczłonkowana uproszczonymi pilastrami, przechodzącymi w facjatę zwieńczoną niskim, trójkątnym przyczółkiem. Okna dworu w obramieniach uszatych. W szczytach elewacji bocznych po dwa okna ujęte pilasterkami dźwigającymi gzyms, nad którym okno półkoliste. Dach siodłowy, kryty dachówką.
źródło: Katalog zabytków sztuki w Polsce, pod red. R. Brykowskiego i T. Żurkowskiej, tom 11: Województwo bydgoskie, zeszyt 7: Powiat grudziądzki, Warszawa, 1974
jak trafić:

Do Świecia nad Osą dojedziemy pociągami na linii kolejowej Grudziądz - Jabłonowo Pomorskie i wysiadamy na stacji kolejowej w Bursztynowie. Stąd czeka nas 7 km wycieczka piesza przez Linowo i Rychnowo do Świecia nad Osą, ewentualnie dojazd autobusami PKS (kursują bardzo rzadko). Dwór I usytuowany jest w obrębie niewielkiego parku, na zachód od grodziska. Natomiast dwór II położony jest na wzniesieniu, na południowy-wschód od grodziska, po przeciwnej stronie głównej drogi wiejskiej. Przez miejscowość przechodzi szlak zielony z Radzynia Chełmińskiego do Ostrowitego k/Jabłonowa zwany "Szlakiem grodzisk ziemi chełmińskiej".
 

zdjęcie:

fot. H. Miłoszewski ze strony www.pttk.torun.pl