AKWEDUKT W FOJUTOWIE gm. i pow. Tuchola

kategoria:

zabytki architektury - zabytki techniki

opis: Niedaleko osady Fojutowo znajduje się unikatowy zabytek architektury hydrotechnicznej, wzorowany na antycznych rzymskich budowlach – akwedukt, będący skrzyżowaniem dwóch cieków wodnych: Czerskiej Strugi (płynącej dołem) i Wielkiego Kanału Brdy (płynącego górą). Budowla ma 75 m długości, co czyni z niej najdłuższy taki obiekt w Polsce. Akwedukt wzniesiono w latach 1845-49 w celu doprowadzenia wody z Brdy do kompleksu Łąk Czerskich w rejonie Czerska. Akwedukt powstał z kamieni i żółtej cegły łączonych wapnem, w dnie uszczelnionych watą szklaną i lepikiem. Pod sklepieniem kanału jest również kładka, którą to można przejść wzdłuż Czerskiej Strugi na drugą stronę kanał. W 1982 roku przeprowadzono remont sklepienia, wyłożono go płytami żelbetonowymi. Ostatni remont przeprowadzono w 2002 roku - wyspawano kratownice ze stali zbrojonej i wyklejono sklepienie płytkami ceramicznymi przybliżając akwedukt do pierwotnego wyglądu.
źródło: wikipedia
http://www.rotmanka.com
jak trafić: Fojutowo jest położone 10 km na południowy-zachód od Czerska, 3 km na zachód od drogi nr 237 do Tucholi. W prawo należy skręcić w miejscowości Niwki. Dojazd do akweduktu jest dobrze oznakowany.
 
zdjęcie:


fot. ze strony http://www.polskiekrajobrazy.pl