Wykaz zabytków techniki w kanonie
Odznaki Krajoznawczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

MIEJSCOWOŚĆ

GMINA, POWIAT

OBIEKT

Aleksandrów Kujawski  - dworzec kolejowy
Brodnica - dworzec kolejowy
Buszkowo (Grzmotny Młyn) gm. Koronowo, pow. Bydgoszcz kamienny wiadukt kolejowy
Bydgoszcz - śluzy na Starym Kanale Bydgoskim
Bydgoszcz Fordon - most przez Wisłę
Chobielin  gm. Szubin, pow. Nakło n. Not. młyn wodny
Ciechocinek pow. Aleksandrów Kuj. tężnie i warzelnia soli
Fojutowo koło Legbąda gm. i pow. Tuchola akwedukt na przecięciu Wielkiego Kanału Brdy i Czerskiej Strugi
Grudziądz - most na Trynce przy murach miejskich
Grudziądz - stara kuźnia i wieża ciśnień w dawnej Fabryce Maszyn A. Ventzki
Grudziądz - zespół spichlerzy nadwiślańskich
Grudziądz - stacja wodociągowa
Grudziądz  - kanał Trynka
Grudziądz - planetarium i obserwatorium astronomiczne
Grudziądz - budynki dawnej Firmy HV przy ul. 23 Stycznia, obecnie Hydro-Vacuum
Inowrocław - dworzec kolejowy
Krąg  gm. Śliwice, pow. Tuchola chałupy zrębowe
Lisi Ogon gm. Białe Błota, pow. Bydgoszcz śluzy na kanale Noteckim
Mrocza pow. Nakło n. Not. drewniany młyn wodny na rzece Orli
Nietrzeba (część Nowej Wsi) gm. Chrostkowo, pow. Lipno drewniany młyn wodny
Nowe pow. Świecie wiatrak typu holender
Otorowo  gm. Solec Kujawski, pow. Bydgoszcz zespół młyński
Skrwilno pow. Rypin zajazd drewniany
Słupski Młyn  gm. Gruta, pow. Grudziądz młyn wodny na rzece Osie
Toruń -  dworzec kolejowy Toruń Główny
Toruń - most kolejowy przez Wisłę
Toruń - żuraw w obwarowaniach miejskich 
Toruń - planetarium - dawna gazownia
Toruń - spichrze
Toruń - zespół wodociągów
Wielgie  gm. Wielgie, pow. Lipno młyn
Żuchowo  gm. Skępe, pow. Lipno młyn drewniany