DWORZEC KOLEJOWY W INOWROCŁAWIU

kategoria:

zabytki architektury - zabytki techniki

opis: Lokalizacja stacji kolejowej w Inowrocławiu nastąpiła w latach 1872-1889. Gmach inowrocławskiego dworca zbudowano w stylu eklektycznym, nawiązującym do stylów romańskiego i renesansowego, w manierze zwanej "Rundbogenstil" - "styl okrągłołukowy", modnym, a nawet uchodzącym za awangardowy w Berlinie.
   Dworzec był usytuowany na osi wschód - zachód i przystosowany do obiegowego ruchu pociągów, które mijały od wschodu lub zachodu. Wschodnia, frontowa fasada gmachu, piętrowa, w poziomie podzielona gzymsami, siedmioosiowa, miała oś środkową podkreśloną trzyosiowym ryzalitem, z trzema wejściami w parterze i trzema oknami na piętrze. Ryzalit odpowiadał szerokością holowi obsługi podróżnych. Półkoliste wnęki okienne i wejściowe zdobiły wsparte na konsolkach łukowate gzymsy. Gmach koronowała balustradowa attyka, podkreślona belkowym gzymsem, w osi środkowej zwieńczona okazałym gzymsem.
   Dworzec był obiektem strategicznym. Podczas bitwy o miasto w powstaniu wielkopolskim, był krwawo zdobywany przez powstańców. Dziś na frontowej ścianie dworca jest tablica upamiętniająca powstańczego komendanta stacji inż. Leona Czarlińskiego. Nie inaczej było podczas drugiej wojny światowej. Bomby zrzucone w rejon dworca podczas nalotu 3 września 1939 r. cudem ominęły stację. Pod okupacją była ona terenem dywersyjnej walki polskich kolejarzy. Ich bohaterstwo także upamiętnia tablica na frontowej fasadzie dworca kolejowego.
   Inowrocławski dworzec przebudowano w latach 60. XX wieku. Stary budynek nie nadawał się do obsługi współczesnego ruchu kolejowego. Przebudowano jego wnętrze lecz przy okazji zmianie uległa fasada dworca.
źródło: Sikorski Cz., Encyklopedia wiedzy o zabytkach Inowrocławia, Inowrocław, 2002
jak trafić:  Do dworca prowadzi krótki odcinek ulicy skomunikowanej z ulicą Dworcową.
 
zdjęcie:


fot. W. Drozdowski ze strony http://wind.lap.pl