CHAŁUPY W KRĘGU  gm. Śliwice, pow. Tuchola

kategoria:

zabytki architektury - zabytki techniki

opis:

Chałupy w Kręgu pochodzą z XIX wieku. Są drewniane, z dachami dwuspadowymi, krytymi strzechą. Chałupa nr 16 to chałupa o konstrukcji zrębowej, kalenicowa, jednotraktowa, dwuosiowa. Natomiast chałupa nr 27 - chałupa o konstrukcji zrębowej i sumikowo-łątkowej. Oszalowana, dwutraktowa. Komin butelkowy.

źródło:

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XI: Województwo bydgoskie, pod red. T. Chrzanowskiego i M. Korneckiego, z. 15: Powiat świecki, oprac. T. Chrzanowski i T. Żurkowska, Warszawa, 1970

jak trafić:

Miejscowość Krąg położona jest w gminie Śliwice. Dojazd do niej autobusami PKS ze Śliwic lub pociągami z Wierzchucina.

zdjęcie:


fot. D. Adamczyk