DWORZEC KOLEJOWY TORUŃ GŁÓWNY

kategoria:

zabytki architektury - zabytki techniki

opis: Dworzec kolejowy (Haupt Bahnhof) - dzisiejszy Toruń Główny stanął na terenie najstarszego fortu Twierdzy Toruń - Przyczółka Mostowego. Pierwszy budynek dworca, z muru pruskiego, został zbudowany w 1861 roku, po wybudowaniu w tymże roku linii kolejowej z kierunku Bydgoszczy (i włączeniu Torunia w system pruskiej sieci kolejowej) do Kutna (Warszawy) w 1862 roku. Początkowo nosił nazwę Toruń Przedmieście. W 1874 roku wybudowano gmach obecny w miejsce poprzedniego.
   Na lokalizację dworca i głównych urządzeń kolejowych w Toruniu rzutował niekorzystnie system fortyfikacji. Fakt ten spowodował usytuowanie głównego dworca Torunia w oddaleniu od centrum i powstanie jedynie niewielkiej stacji osobowej Toruń Miasto w śródmieściu.
   W 1993 roku przed Dworcem postawiono zabytkowy egzemplarz lokomotywy parowej TKh49; jest to jeden z ostatnich obiektów tego typu wyprodukowanych w Polsce przed 1960 rokiem na podstawie przedwojennej konstrukcji.
źródło: http://www.turystyka.torun.pl
jak trafić: Główny dworzec kolejowy w Toruniu nie jest zlokalizowany jak w innych miastach w centrum lub w jego pobliżu.  Dworzec położony jest w dzielnicy Podgórz, po południowej stronie miasta, oddalonej od jego centrum (po drugiej stronie Wisły).
 
zdjęcie:


fot. ze strony http://wind.lap.pl/trg.html