REZERWAT "JAR BRYNICY"  gm. Górzno, pow. Brodnica

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis: Rezerwat geomorfologiczno-leśny o powierzchni 29,47 ha w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym. Ochronie od 1955 r. podlega tu las mieszany o cechach zespołu naturalnego, ze zbiorowiskami lasu mieszanego (klonowo-lipowego grądu zboczowego i łęgu jesionowo-olszowego), porastający strome zbocza jaru rzeki Brynicy i przylegającej wysoczyzny morenowej. Brynica na odcinku rezerwatu wcina się w utwory moreny czołowej, żłobiąc 40-50 metrowy jar o charakterze przełomu rzecznego. Na terenie rezerwatu znajduje się Dąb Rzeczypospolitej (zwanym również Dębem Jagiełły), którego wiek szacowany jest na ok. 500 lat. Szatę roślinną rezerwatu tworzą 4 zespoły: grąd typowy, łęg jesionowo-olszowy, grąd wilgotny oraz bór mieszany. Wiek drzewostanu wynosi ok. 140-160 lat. W runie zanotowano wiele gatunków roślin chronionych, rzadkich i ustępujących tj. wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, czerniec gronkowy, gnieźnik leśny i podkolan zielonawy. Występuje tu wiele rzadkich gatunków zwierząt - m.in. jest to miejsce lęgowe bociana czarnego, zimorodka czy pluszcza.
źródło: http://powiatdzialdowski.pl
jak trafić: Do rezerwatu prowadzi przyrodnicza ścieżka dydaktyczna "Jar Brynicy": Zielona Szkoła "Ekoczar" w Czarnym Bryńsku - Węgornia - wał ozowy - Kompleks leśny na sandrze - krawędź doliny Brynicy - Nosek - Leśniczówka Buczkowo - południowa część rezerwatu - Dąb Rzeczypospolitej - zbocza Jaru Brynicy- dno Jaru Brynicy - północna część rezerwatu.
 
zdjęcie:

 
fot. M. Szulc ze strony http://www.polskaniezwykla.pl