REZERWAT "SZUMNY ZDRÓJ"  gm. Górzno, pow. Brodnica

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis: Szumny Zdrój to leśny, częściowy i ścisły rezerwat przyrody w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym. Powołany został w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślinności zielnej. Początkowo utworzony na obszarze 4,75 ha, następnie rozszerzony do obszaru 37,16 ha, z czego 5,71 ha znajduje się pod ochroną ścisłą. Rezerwat nosi imię Kazimierza Sulisławskiego. Osobliwością przyrodniczą rezerwatu jest duża nisza źródliskowa, na dnie, której występuje mozaika małych potoków, wypływających z licznych źródeł i miejsc wysięku wody. Miejsca te porasta łęg jesionowo-olszowy z obficie rosnącym, kwitnącym w okresie maja, rzadkim gatunkiem górskim – czosnkiem niedźwiedzim. Zbocza niszy są strome, porośnięte przez bogaty gatunkowo las klonowo-lipowy, nazywany także grądem zboczowym. Wokół niszy, na silnie pofalowanym terenie, występują lasy grądowe. Często można spotkać rośliny chronione – wawrzynka wilczełyko i lilię złotogłów. Od strony Jeziora Młyńskiego, w miejscach zabagnionych, występuje kompleks bagiennych lasów olszowych (olsów).
źródło: wikipedia
jak trafić: Rezerwat "Szumny Zdrój" leży około 1 km na południowy wschód od Górzna, po wschodniej stronie Jeziora Młyńskiego (dojazd z Brodnicy drogą nr 544, w miejscowości Bartniczka skręt na drogę lokalną do Górzna, dalej drogą lokalną w kierunku miejscowości Czarny Bryńsk). Do rezerwatu prowadzi przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna Szumny Zdrój rozpoczynająca się w Centrum Edukacyjnym "Wilga" w Górznie ul. Leśna 12 (zobacz na mapie).
 
zdjęcie:

 
fot. ze strony http://brodnica-online.pl