PARK W BRZEZIU gm. Brześć Kujawski, pow. Włocławek

kategoria:

obiekty przyrodnicze - zabytkowe parki dworskie

opis:

Park krajobrazowy przy pałacu w Brzeziu został zaprojektowany przez Waleriana Kronenberga i powstał w 1889 roku. Prawdopodobnie w tym samym czasie  powstała  droga łącząca Brzezie z pobliskim Wieńcem i szosa wiodąca z Brzezia do traktu włocławsko-nieszawskiego. Obie te drogi zaprojektowano jako integralną część założenia. Zachował się on z nieznacznymi zmianami do dnia dzisiejszego, podobnie jak relikty szpaleru kasztanowego i grabowego.
   Aktualnie układ parku tworzą nieregularne masywy drzew i krzewów. Najciekawszym rejonem jest rozległa centralna polana z wielogatunkową kępą drzew w środku. Obok kępy rośnie samotnie grupa sosen. Wzdłuż wschodniej granicy rosną samosiewy. Układ kompozycyjny założenia jest czytelny. Park posiada liczny i bogaty drzewostan. Zachowane zostały elementy dawnego rozplanowania - park utrzymany jest w dawnych granicach z bramą, stróżówką, pałacem i dwoma oficynami. Utrzymana jest też większość dawnych ścieżek parkowych. Obecnie zarówno pałac, jak i park oraz znajdujące się w nim oficyny są pod zarządem Pogotowia Opiekuńczego.

źródło:

Omilanowska M., Polska, pałace i dwory, Warszawa, 2005
www.brzesckujawski.pl

jak trafić:

Miejscowość Brzezie znajduje się w północnej części gminy Brześć Kujawski. Dojazd autobusami PKS z Włocławka lub Brześcia Kujawskiego. Najbliższe otoczenie zespołu to lekko pofałdowana równina przecięta w kierunku wschód-zachód głębokim jarem o stromym zboczu. Park leży na południowej krawędzi tego jaru.

zdjęcie: