PARK W DŁUGIEM gm. Wąpielsk, pow. Rypin

kategoria:

obiekty przyrodnicze - zabytkowe parki dworskie

opis:             

Park dworski w miejscowości Długie został założony w pierwszej połowie XIX wieku przez Mariana Cissowskiego. Rosną w nim 22 gatunki drzew i 6 gatunków krzewów, przeważnie liściastych, powszechnie występujących w środowisku naturalnym. Gatunki iglaste (świerk pospolity, modrzew, sosna) nie odgrywają większej roli w zadrzewieniu parku. W zachodniej części parku usytuowano staw, którego brzegi od strony szosy porasta pas zadrzewienia - olszy czarnej, klonu pospolitego, jesionu i dębu szypułkowego. Z północnej strony stawu przetrwał młyn i spichlerz. Potok biegnący północnym skrajem parku rozwidla się, jedną odnogę kierując do młyna, drugą do stawu. W rozwidleniu rośnie grupa starodrzewia złożona z jesionów, kasztanowców i dębów. Z północnej strony strumienia ciągnie się pas zwartego drzewostanu: lip, grabów, jesionów, wierzb, olch i dębów. W północnej części parku dominuje lipa drobnolistna, grab pospolity, dąb szypułkowy, buk pospolity. W kierunku południowym rozciąga się polana, na której usytuowany jest pałac. Z południowej strony rezydencji rośnie skupisko kilkudziesięciu drzew, głównie klonów, kasztanowców, lip oraz okazały buk odmiany purpurowej. W parku w Długiem 46 okazów drzew uznane zostało za pomniki przyrody.

źródło:

Chrostowska J., Katalog parków województwa toruńskiego, Toruń, 1987

jak trafić:

Do miejscowości Długie dojedziemy drogą wojewódzką nr 560 Brodnica - Rypin. W miejscowości Strzygi skręcamy na drogę lokalną (zgodnie z drogowskazem), która po 6 km jazdy doprowadzi nas do celu. Dojazd również autobusami PKS z Rypina.

zdjęcie: