PARK W LUBOSTRONIU gm. Łabiszyn, pow. Żnin

kategoria:

obiekty przyrodnicze - zabytkowe parki dworskie

opis: W otoczeniu klasycystycznego pałacu  w Lubostroniu rozciąga się obszerny, prawie 40-hektarowy park krajobrazowy założony w 1800 roku, według projektu znanego wówczas architekta, ogrodnika i planisty – Teicherta. Do parku prowadzi aleja wiązowo-grabowa, której głęboki zielony cień pokrywa się z cieniem rzucanym przez dwa potężne, ceglane obeliski stojące na straży bramy wjazdowej. Przedpałacową część parku znaczą charakterystyczne kamienne kule wytyczające drogę od bramy do pałacu. Licznie występujące tu aleje tworzą ciekawe połączenia pałacu z otaczającym krajobrazem, bowiem w szerokiej kompozycji przestrzennej ujęte zostały tu również nadnoteckie łąki oraz przyległe pola i lasy.
   Specyficznym elementem w tej żywotnej enklawie zieleni są ruiny groty, z której niegdyś figura Matki Boskiej spoglądała na pobliski zimowy ogród oraz staw połączony z przepływającą tu Notecią. Pełnym uroku miejscem jest niewątpliwie wzgórze widokowe, czy też piękne cisowe boskiety pełniące niegdyś funkcję ujeżdżalni dla koni. Specyficzny urok posiadają również "zielone altany" utworzone z wysokich drzew, urzekające swym pięknem zespoły różaneczników, ciekawe zespoły krzewów ozdobnych zgrupowanych w czarowne zagajniki, czy tez zwarte żywopłoty tworzące unikatowe zielone "ściany". Piękno przyrodnicze parku podkreślają liczne, wiekowe drzewa ozdobne, w tym 2 pomniki przyrody - buki o obwodach 240 i 410 cm.
   W obrębie szerokiej kompozycji przestrzennej znalazły się łąki doliny Noteci, przyległe pola, lasy i zabudowania folwarczne. W zespole zbiegają się liczne aleje prowadzące do leśniczówki, na folwark, na łąki oraz pobliskie pola. Stojący na wzniesieniu pałac dominuje nad całą okolicą. Wszystkie znajdujące się na terenie parku budowle mają uzasadnienie funkcjonalne, zgodnie z zasadą oszczędności form.  Lubostroń stanowi jedno z najwartościowszych założeń krajobrazowych okresu klasycyzmu.
źródło: Kaja R., Przewodnik po zespołach pałacowych i dworskich, Bydgoszcz, 2002
jak trafić: Lubostroń leży w północno-wschodniej części Pałuk w odległości 5 km na południe od Łabiszyna. Dojazd z dróg wojewódzkich nr 251, 253 lub 254 z Łabiszyna, Żnina lub Barcina.
 
zdjęcie:


fot.  A. Sikorska