PARK W UGOSZCZU  gm. Brzuze, pow. Rypin

kategoria:

obiekty przyrodnicze - zabytkowe parki dworskie

opis: Park dworski w Ugoszczu został założony w II połowie XIX w. przez Antoniego Borzewskiego, a przekomponowany po 1904 r. według projektu Stefana Celichowskiego. Było to początkowo założenie krajobrazowe z elementami klasycyzującymi z podłużną aleją dojazdową i obszernym klombem zajezdnym. Dodatkowymi elementami wzbogacającymi są dwa sztucznie usypane pagórki, skąd rozciąga się widok na pałac. Droga dojazdowa rozwidlała się w owalny podjazd. W centralnej części parku stoi pałac. W części zachodniej w pobliżu domku ogrodnika znajdował się ogród warzywny przeznaczony na potrzeby mieszkańców pałacu. W północno - wschodniej części parku zlokalizowany był folwark. Od pałacu prowadziła do niego aleja lipowa, zakończona niewielką furtką w murze. Na południe od folwarku położony był niewielki sad.
   Wśród roślinności w parku występuje 45 gatunków drzew i krzewów. Z gatunków obcych występują: kasztanowiec biały, sosna wejmutka, platan klonolistny, sumak octowiec, lipa drobnolistna, choina kanadyjska. Najliczniej występuje klon pospolity, lipa drobnolistna, bez czarny, kasztanowiec. Wiek drzew określa się na 100 - 150 lat z okazami około 200 - letnimi. W latach powojennych w parku dosadzono szereg topól w różnych miejscach.
źródło: Gałkowski Piotr, Brzuze i okolice, Brzuze, 2002
jak trafić: Do Ugoszcza dojedziemy od strony Rypina drogą wojewódzką nr 534 aż do miejscowości Ostrowite. Tam skręcamy w drogę wojewódzką nr 556 i po czterech kilometrach jesteśmy na miejscu naszej wędrówki. Osoby niezmotoryzowane powinny skorzystać z autobusów PKS, dojeżdżających do Ugoszcza z Rypina lub z Golubia - Dobrzynia.
 
zdjęcie:


fot. ze strony  www.wikipedia.pl