PARK W WYDRZNIE  gm. Łasin, pow. Grudziądz

kategoria:

obiekty przyrodnicze - zabytkowe parki dworskie

opis: Pałac w Wydrznie jest otoczony przez park krajobrazowy o powierzchni 6,12 ha, założony w połowie XIX wieku. Rozplanowano go według projektu dyrektora ogrodu w Oliwie - Schondorfa. Na drzewostan parku składa się 36 gatunków drzew oraz 17 gatunków krzewów. Na szczególną uwagę zasługują 4 dęby w wieku 250 lat, które osiągają 24-27 m wysokości i obwód w pierśnicy 291-366 cm. Skupienie tych 4 dębów zostało uznane w 1957 roku za pomnik przyrody. Drugim pomnikiem przyrody w parku jest, uznane w 1998 roku, skupienie 26 drzew, na które składa się:
 
gatunek: obwód w pierśnicy w cm wysokość
w m
cis pospolity 117 6
miłorząb dwuklapowy 154 8
8 choin kanadyjskich 102-325 6-24
brzoza brodawkowata 299 22
klon zwyczajny 323 19
orzech szary 166 19
platan klonolistny 525 24
sosna wejmutka 250 24
2 buki pospolite 296,330 19,25
2 orzeszniki pięciolistkowe 178,187 16
orzesznik gorzki 216 18
orzesznik siedmiolistkowy 187 18
4 dęby szypułkowe 305-356 19-25
buk pospolity 350 25
źródło: Otręba Z., Miejscowości powiatu grudziądzkiego, Gdańsk, 2002
Stenzel A., Pałace i dwory okolic Grudziądza, Grudziądz 2008
jak trafić:

Założenie pałacowo-parkowe w Wydrznie usytuowane jest w odległości około 5 km na północ od Łasina, przy drodze łączącej to miasto z Szynwałdem. Dojazd do Wydrzna autobusami PKS z Grudziądza i Łasina. Przez Wydrzno przebiega żółty szlak turystyczny Grudziądz - Jezioro Kuchnia.
 

zdjęcie:


fot. P. Hartwich