SKUPIENIE DRZEW W PARKU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

kategoria:

obiekty przyrodnicze - pomniki przyrody

opis:

Na terenie zabytkowego parku Trojanowskich, użytkowanego przez Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego ("Dolina Szwajcarska") w Aleksandrowie Kujawskim, znajduje się 12 obiektów objętych ochroną w formie pomników przyrody: 1 lipa i 11 dębów o wysokości ok. 20 m i obwodzie od 180 do 550 cm:

 gatunek obwód w pierśnicy wysokość
dąb szypułkowy 300 cm 27 m
dąb szypułkowy 310 cm  26 m
dąb czerwony 390 cm  23 m
dąb szypułkowy 350 cm  23 m
dąb szypułkowy 420 cm 23 m
dąb szypułkowy 220 cm 20 m
dąb szypułkowy 460 cm  24 m
dąb szypułkowy 430 cm 23 m
dąb szypułkowy 410 cm 24 m
dąb szypułkowy 290 cm 27 m
dąb szypułkowy 310 cm  25 m
dąb szypułkowy  365 cm 25 m
lipa drobnolistna  4 odnogi:
230 cm, 230 cm,
185 cm, 180 cm
21 m
źródło: materiały Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Bydgoszczy
jak trafić: Drzewa rosną w parku otaczającym pałac Trojanowskich (obecnie Zespół Szkół nr 1) przy ul. Wyspiańskiego.
zdjęcie:


fot. A. Sikorska