PARK IM. HENRYKA SIENKIEWICZA WE WŁOCŁAWKU

kategoria:

obiekty przyrodnicze - ogrody botaniczne, zoologiczne, dendrologiczne

opis: Park im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku został założony  w 1870 r. i jest jednym z najstarszych parków miejskich w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 40,18 ha. Zagęszczenie drzew i krzewów na terenie parku jest zbliżone do 200 szt/ha.
   Wśród rosnących w parku 65 gatunków drzew, większość (53) stanowią drzewa liściaste, wśród których dominują gatunki introdukowane czyli nie występujące w Polsce w stanie naturalnym. Są to m.in. topola kanadyjska, lipa krymska, orzech czarny, dąb burgundzki, skrzydłoorzech kaukaski, kłęk kanadyjski.  Spośród 12 gatunków drzew iglastych najczęściej występują świerk pospolity i modrzew europejski, a z gatunków introdukowanych: jodła kalifornijska, cypryśnik nutkajski, świerk kłujący i srebrny, sosna czarna i wejmutka, daglezja zielona oraz żywotnik zachodni i wschodni. W parku znajdziemy również 39 gatunków krzewów, wśród których dominują liściaste - 34 gatunki. Większość krzewów to gatunki sprowadzone: berberysy, karagany, pigwowce, derenie, irgi, głogi, trzmieliny, suchodrzewy, mahonie, jaśminowce, lilaki.
   W centralnej części parku znajduje się popiersie Henryka Sienkiewicza, dłuta artysty rzeźbiarza Stanisława Słoniny. W 1924 r. po prawej stronie Zgłowiączki odsłonięto pomnik pułkownika Becchiego, który został zniszczony w 1939. Ocalała tylko replika płaskorzeźby Teofila Lenartowicza "Rozstrzelanie płk. Becchi", znajdująca się obecnie na Placu Powstania Styczniowego.
źródło: Park Miejski, Włocławek - folder wydany przez Urząd Miasta Włocławek
jak trafić: Park im. Henryka Sienkiewicza jest położony wzdłuż rzeki Zgłowiączki, w północno-zachodniej części Włocławka (zobacz na mapie).
zdjęcie:

Park im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku
fot. ze strony: www.mapofpoland.pl