TABLICE POŚWIĘCONE OFIAROM WOJNY
W KATEDRZE WE WŁOCŁAWKU

kategoria:

miejsca pamięci narodowej

opis: We wnętrzu katedry p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku wiszą 3 tablice poświęcone ofiarom wojny.
Tablica 1: "Pamięci pomordowanych jeńców Ostaszkowa, Kozielska, Starobielska oraz więźniom łagrów, zesłańcom Syberii i Kazachstanu niech spoczywają w pokoju
Sybiracy
Włocławek 17.09.1992"
Tablica 2: "Ku uczczeniu pamięci wychowawców profesorów i wychowanków Diecezjalnego Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza we Włocławku którzy oddali swe życie za ojczyznę w czasie ostatniej wojny światowej
Długoszacy"
źródło: z autopsji
jak trafić: Bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny znajduje sie przy ul. Kopernika we Włocławku.
 
zdjęcie:

fot. Grażyna Spychała