KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA
I MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W ŚWIECIU

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

Na miejscu dawnego Świecia pozostał nad Wdą tylko kościół farny. Stoi on na miejscu kościoła drewnianego, który, wedle zachowanej w kościele tablicy pamiątkowej, miał zbudować w końcu X wieku Bolesław Chrobry.  Budowę "Starej Fary" rozpoczęto w 1370 lub 1400 roku. Kościół łączy w sobie aż trzy style: gotycki, renesansowy i barokowy. Wynika to z faktu wznoszenia świątyni przez ponad 100 lat i jej wielokrotnej przebudowy i odbudowy, spowodowanych działaniami wojennymi oraz zdarzeniami losowymi, jak pożary i powodzie. W roku 1521 miało miejsce poświęcenie całej budowli.
   Obecny kościół to ceglany gotyk trzynawowy, którego prezbiterium z pięknym szczytem schodkowym pochodzi z początku XV wieku, zaś nawy z połowy XVI wieku. Zachodzi znaczna różnica między gotyckim prezbiterium a nawą zbudowaną w stylu przejściowym w renesans, z niemal czworobocznymi oknami. Nawę główną i wieżę fundował starosta świecki i wojewoda pomorski Jerzy Konopacki.
   Po zniszczeniu przez Szwedów kościół odrestaurowano w roku 1633 w stylu barokowym. Czworoboczna wieża od frontu otrzymała wówczas renesansowe attyki, nawy boczne - sklepienie, a nawa główna i prezbiterium malowany drewniany sufit. Z tego czasu pochodzi wczesnobarokowy wielki ołtarz, bogato rzeźbiony, malowany i złocony. Wśród obrazów wartość przedstawia obraz Sądu Ostatecznego, gdańskiej szkoły z końca XVII wieku. W stallach znajdują się malowidła z XVIII wieku ze scenami z życia św. Stanisława. W dwóch ołtarzach bocznych antepedia z kordybanu. W posadzce prezbiterium szereg nagrobków członków rodziny Konopackich, starosty świeckiego Jerzego (zm. 1543), jego wnuka również Jerzego (zm. 1566) i Macieja wojewody chełmińskiego. Naprzeciw ambony rokokowe epitafium burmistrza Łukasza Siennickiego z roku 1740, a w nawie naprzeciw siebie, dwa rokokowe epitafia drewniane burmistrza Gierłowskiego z około roku 1750 i jego dwóch żon, wszystkie z długimi wierszowanymi napisami polskimi. Oprócz tego są tu nagrobki Siennickich, Domagalskich i innych mieszczan świeckich. W 1 połowie XVIII wieku na wyposażeniu świątyni znajdował się 1 ołtarz wielki z wyobrażeniem Trójcy świętej i Św. Stanisława, oraz 11 pomniejszych ołtarzy, zapewne bocznych.
   W kościele znajdował się obraz Najświętszej Marii Panny, który w 1602 roku miał trafić do kościoła w Gdańsku, lecz gdy statek zacumował do Świecia i chciał kontynuować swoja podróż nie mógł odpłynąć z powodu przypływu. Znak ten uznano jako cud i postanowiono obraz zostawić w świeckiej farze i od tego czasu miasto było pod opieką Najświętszej Marii Panny. Obraz Matki Boskiej Świeckiej przeniesiony w 1721 roku do kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, spalił się podczas pożaru w 1902 roku, a jego kopia znajduje się w kościele bernardynów.
   W wyniku walk o Świecie, na przełomie stycznia i lutego 1945 roku, kościół uległ poważnemu zniszczeniu. Jego odbudowy podjęto się dopiero w 1983 roku, zakończono w 1988. W 1990 utworzono parafię, a do wezwania dołączono tytuł Matki Boskiej Częstochowskiej.

źródło: http://www.um-swiecie.pl
http://magazynswiat.pl
jak trafić:

Stara Fara znajduje się obok zamku, w pobliżu północno-zachodniego narożnika zachowanych murów miejskich przy ul. Farnej 4.
 

zdjęcie:


fot. Marcin Saldat ze strony http://www.panoramio.com