RADZYŃ CHEŁMIŃSKI pow. Grudziądz

kategoria: zabytkowy układ urbanistyczny
opis: Na początku XIII wieku Radzyń był silnym ośrodkiem administracyjnym należącym do dzielnicy mazowieckiej. W 1224 roku gród radzyński od synów wojewody mazowieckiego Krystyna nabył biskup pruski Chrystian, który w 1231 roku przekazał go Krzyżakom. Zapewne około 1233 r. na miejscu wcześniejszego pruskiego grodu, pierwszy zakonny mistrz krajowy Herman von Balk najpierw stworzył obóz warowny, a potem drewniano-ziemny gród. Prawdopodobnie w 1234 roku doszło do lokacji miasta. W 1285 roku komtur krajowy ziemi chełmińskiej Konrad von Thierberg odnowił przywilej lokacyjny dla miasta, wydany wcześniej przez mistrza krajowego Hermana von Balka.
  Radzyń Chełmiński posiada dużą wartość jako zespół urbanistyczny ze względu na dość dobrze zachowany średniowieczny układ przestrzenny. Ośrodkiem układu miejskiego jest plac rynkowy zbliżony w zarysie do kwadratu, położony na wschodnim skraju miasta. Zabudowa ukształtowana jest w formie zasadniczo regularnych, najczęściej równoleżnikowo ułożonych bloków. Drewniane i murowane budynki pochodzą głównie z końca XVIII i początku XIX w.
   Elementem dominującym w północnej części miasta jest gotycki zamek krzyżacki, zbudowany na naturalnym wzniesieniu, a na zachodnim skraju miasta gotycki kościół pw. św. Anny.
źródło: www.kobidz.pl
jak trafić: zobacz na mapie
zdjęcie:


fot. ze strony: www.skyscrapercity.com