ZESPÓŁ SPICHRZY W GRUDZIĄDZU

kategoria:

zabytki architektury - zabytki techniki

opis: Po krzyżackiej lokacji Grudziądza w 1291 r., w początkach XIV w. przystąpiono do budowy murów obronnych, opasujących miasto. Pierwotnie pojedyncza linia znajdowała się również na wysokiej skarpie od strony Wisły. Już jednak w latach 1346-1351 zbudowano od tamtej strony murowany spichrz Bornwalda, przez niektórych identyfikowanym z nr 9 (narożny przy Bramie Wodnej). Następne spichrze postawiono około 1364 r., a w 1504 r. wzdłuż dzisiejszej ul. Spichrzowej stało ich 14, w większości murowanych, co świadczyło o doniosłej roli Grudziądza w handlu rzecznym regionu. 100 lat później było ich 16. Lokalizację zawdzięczały bliskości portu, znajdującego się u podnóża skarpy, a jednocześnie ich grube, strome mury zewnętrzne o małych okienkach zapewniały obronę przed wrogami i zabezpieczały zbocze przed osuwaniem. Z uwagi na topografię terenu budynki kilkukondygnacyjne od strony Wisły (do 6 kondygnacji), od strony miasta były zaledwie parterowe lub piętrowe, ustawione kalenicowo, kryte dwuspadowymi dachami. Wewnętrzna konstrukcja była drewniana, z belkowymi stropami i stan ten zachowano podczas przebudowy i odbudowy w następnych stuleciach. Prawdopodobnie już w dawniejszych czasach, podobnie jak na XVIII-wiecznych rycinach, z nabrzeżem były połączone drewnianymi rynnami spadowymi, przez które zsypywano zboże bezpośrednio na łodzie i statki. Komunikację miasta z portem zapewniała stojąca na południowym krańcu ulicy obronna Brama Wodna, później pojawiły się dwie dodatkowe furty. Oprócz handlu zbożem, spichrze okresowo pełniły inne role, np. jeden z nich w latach 1603-1608 (lub do 1618 r.) służył jako świątynia ewangelicka, po utracie kościołów na rzecz katolików. Podczas odbijania Grudziądza z rąk szwedzkich w 1659 r. większość spichrzów spłonęła, ocalało 6. Odbudowa trwała do XVIII w., dawne szersze parcele podzielono na węższe, co pozwoliło na zwiększenie liczby budynków do około 30. Relikty murów gotyckich o wątku wendyjskim zachowały się w dolnych kondygnacjach tylko niektórych z nich, jednak ceglane lico ścian od strony Wisły, wspartych potężnymi przyporami sprawia, że spichrze na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie średniowiecznych. Jednak większość z tych budowli pochodzi z XVI i XVII w., przebudowanych w XIX i XX w. Spichrze nr 17, 43, 45 odbudowane w XVII w. stawiane były przy wykorzystaniu murów wcześniejszych budowli, podobnie przy przebudowie w XIX w. spichrzów nr 55 i 57.
   Pięć budynków spłonęło w 1903 r., niektóre dostosowano do potrzeb mieszkalnych, wybijając duże okna i montując na elewacjach balkony. W 1909 r. na wysokości ul. Ratuszowej zbudowano monumentalne schody (później nazwane Schodami Słowackiego). Poważne zniszczenia miały miejsce podczas walk o miasto w 1945 r. Odbudowa trwała w latach 1946-1966. Obecnie niektóre nadal pełnią funkcje magazynowe, częściowo mieszkalne, parę służy po adaptacji potrzebom Muzeum w Grudziądzu, w jednym, połączonym krytym przejściem przerzuconym nad ulicą z gmachu dawnego kolegium jezuickiego, znajduje się część biur Urzędu Miejskiego. Spichrze, wzniesione jako zwarty blok i stanowiące o wyjątkowości nadwiślańskiej panoramy, stały się symbolem miasta, co obecnie podkreśla nocna iluminacja.
źródło: Stopikowski H., Poznajemy zabytki Grudziądza - spichrze, Grudziądz, 1991
Katalog  zabytków  sztuki  w  Polsce, t. XI: Województwo bydgoskie,  pod red. T. Chrzanowskiego i  M. Korneckiego, z. 7: Powiat grudziądzki, oprac. B. Brykowski i T. Żurkowska, Warszawa, 1974
jak trafić: Grudziądzkie spichrze usytuowane są nad samą Wisłą, ciągną się od Bramy Wodnej po Górę Zamkową. Można je oglądać z bulwarów od strony Wisły, ale warto również przespacerować się ulicą Spichrzową, biegnącą wzdłuż górnej części spichlerzy. Spichrze nr 9-17 można obejrzeć od wewnątrz podczas zwiedzania muzeum.
zdjęcie:


fot. ze str. http://www.grudziadz9.tnb.pl