KANAŁ TRYNKA W GRUDZIĄDZU

kategoria:

zabytki architektury - zabytki techniki

opis: Legenda głosi, że kanał Trynka został zaprojektowany przez Mikołaja Kopernika w czasie jego pobytu w Grudziądzu na Sejmiku Generalnym Prus Królewskich w roku 1522. Otwarcie Kanału nastąpiło w 1552 roku, podczas pobytu króla Zygmunta Augusta w Grudziądzu. Jej nazwa wzięła się od niemieckiego słowa "trinken" – pić. Niegdyś Trynka miała duże znaczenie gospodarcze dla życia miasta. Dostarczała wody pitnej jego mieszkańcom, ożywiała miejskie fontanny, poruszała sukiennicze folusze i dwa młyny: górny, w miejscu zakrętu przy ul. Młyńskiej i dolny, u jej ujścia do Wisły.
   Trynka jest ciekiem sztucznym o długości 10 km, szerokości 5-8 m i powierzchni zlewni 23 km². Swój początek bierze z rzeki Osy w miejscowości Kłódka,  przepływa przez Jezioro Tarpno i uchodzi do Wisły w Grudziądzu. W okresie międzywojennym u jej brzegów założono Miejski Ogród Botaniczny. Wzdłuż całego niemal odcinka miejskiego w latach powojennych powstały planty i pasaże spacerowe ocienione starymi rozłożystymi drzewami. Ostatni fragment kanału, tuż przed ujściem do Wisły został w latach 1976-1982 ujęty w betonowe kręgi i zasypany.
źródło: pl.wikipedia.org
www.it.gdz.pl
jak trafić: Kanał ma swój początek w Kłódce przy śluzie na Osie, następnie płynie wzdłuż drogi Grudziądz - Ostróda, by od północy wpłynąć do Jeziora Tarpno. Wypływa z jego wschodniego boku w Wielkim Tarpnie, by wzdłuż ulicy Trynkowej dopłynąć do ul. Paderewskiego. Przecina ulice Karabinierów i Kruszelnickiego i ciągnie się wzdłuż ulicy J. Piłsudskiego do Alei 23 Stycznia. Od tego miejsca, tzw. górnego młyna, płynie pod powierzchnią ziemi. Do Wisły wpływa poniżej Pałacu Opatek i Bramy Wodnej, w pobliżu rzeźby Flisaka. Od ulicy Lipowej w Wielkim Tarpnie aż do ujścia do Wisły kanałowi towarzyszy żółty szlak turystyczny jezioro Kuchnia - Grudziądz.
 
zdjęcie:


fot. ze strony  www.fotoforum.gazeta.pl