MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU - RATUSZ STAROMIEJSKI

kategoria:

muzea, skanseny, izby regionalne

opis: W gotyckim Ratuszu Staromiejskim zbiory muzealne gromadzone są od 1861 r.  Na parterze, w dawnej hali kramów i ław chlebowych znajduje się stała ekspozycja - Galeria Sztuki Gotyckiej. Zgromadzono tu rzeźby i malarstwo sakralne, powstałe od połowy XIV do początku XVI w., prezentujące główne wątki sztuki średniowiecznej. Eksponaty pochodzą z terenu Pomorza Wschodniego i ze Śląska. Zgromadzono również witraże, które stanowią unikatową w skali kraju kolekcję. Składają się na nią trzy zespoły, które powstały w warsztatach toruńskich w latach 1330-1400. Najstarszych 17 kwater z lat 1330-1350 zdobiło niegdyś okno wschodnie kościoła św. Mikołaja w Toruniu, rozebranego w XIX wieku. Drugą grupę stanowi 20 kwater z lat 1370-1380, pochodzących z kościoła farnego w Chełmnie. Tematem przedstawień jest dzieciństwo Chrystusa oraz sceny pasyjne. Trzeci zespół pochodzi z XIV wieku z  kościoła Wniebowzięcia NMP w Toruniu.
   Kolejna stała ekspozycja "Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793" znajduje się również na parterze, w gotyckim wnętrzu dawnych sukiennic, w Sali Rzemiosła Artystycznego. Celem tej wystawy jest pokazanie historii Torunia od lokacji Starego (1233 r.) i Nowego Miasta (1264 r.) do wieku XVIII, ze szczególnym zaakcentowaniem działalności toruńskich rzemieślników. Zaprezentowane zostały tu wyroby rzemieślnicze z czasów średniowiecza i nowożytnych, liczne pamiątki cechowe, fragmenty i detale architektoniczne, broń i uzbrojenie, dzieła snycerskie i malarskie, wyroby złotnicze. Uzupełnia tę wystawę ekspozycja sztuki sakralnej nowożytnego Torunia, umieszczona w sali na I piętrze Ratusza.
   W Sali Wagi eksponowana jest stała wystawa zatytułowana "Mennice i monety toruńskie 1233/1238-1765". Obrazuje ona dzieje toruńskiego mennictwa od czasów panowania krzyżackiego aż do 1766 r., gdy za panowania ostatniego z królów, Stanisława Augusta, władze miejskie otrzymały polecenie zamknięcia tutejszej mennicy. Prezentowanym na wystawie wytworom mennic toruńskich towarzyszą wybrane świadectwa dokumentowe. Ponadto warto zwrócić uwagę na niezmiernie rzadkie, a zachowane w zbiorach toruńskiego oddziału Archiwum Państwowego, próbki srebrnej blachy przeznaczonej do bicia monet, wraz z opisami komisji kontrolującej jej jakość.
   Sala Sądowa, znajdująca się na parterze północnego skrzydła Ratusza, jest pomieszczeniem, które od końca XIV w. służyło wymiarowi sprawiedliwości. Z funkcją tą związany jest wystrój jej wnętrza, w którym znajdują się m.in.: krucyfiks z ok. 1330-1350 r., na który zaprzysięgano prawdziwość zeznań, obrazy, np. Sąd Kambizesa (zawiera przestrogę dla przekupnych i niesprawiedliwych sędziów).
   Na I piętrze Ratusza, w Sali Mieszczańskiej (dawna Wielka Sala Obrad), mieści się Galeria portretu mieszczańskiego XVI-XVIII w. Eksponowane tu portrety przedstawiają postacie zasłużone dla Torunia. Salę obok poświęcono malarstwu historycznemu. Uwagę zwraca tu przede wszystkim olbrzymia kompozycja autorstwa Mariana Jaroczyńskiego II Traktat toruński. Na piętrze tym obejrzeć można także Galerię malarstwa polskiego od połowy XVII do połowy XX w., na którą składają się m.in. dzieła Bacciarellego, Smuglewicza, Gersona, braci Gierymskich, Witkiewicza, Malczewskiego, Matejki.
   Wystawę Skarbów pokazano w centralnej części wieży Ratusza. Skarb ze Skrwilna, zespół renesansowej i manierystycznej biżuterii oraz srebrnych naczyń i sprzętów stołowych, pozyskany został w 1961 roku podczas prac archeologicznych prowadzonych przez toruńskie Muzeum w Skrwilnie, na ziemi dobrzyńskiej (niedaleko Rypina). Natomiast w roku 1962 podczas prowadzenia prac ziemnych na Rynku w Nieszawie wykopano gliniany garnek z kilkoma srebrnymi przedmiotami, z których większość stanowiły łyżki (5 sztuk), fragment pasa, pochwa sztyletu, oraz fragment naczynia. W pomieszczeniu przyległym znajduje się wystawa "Złotnictwo świeckie polskie i obce XIV-XX wieku" .
źródło: www.muzeum.torun.pl
jak trafić: Ratusz Staromiejski znajduje się na Rynku Staromiejskim 1.
 
zdjęcie:


fot. ze strony www.torun.pl