Wykaz obiektów z kanonu Odznaki w powiecie radziejowskim:

Altana III d głaz narzutowy przy drodze do Krzywosądzy
Dobre IV pomnik powstańców styczniowych
Kościelna Wieś I c

kościół p.w. św. Wawrzyńca

Krzywosądz I c

kościół p.w. Wniebowzięcia NMP

  I e

dwór (obecnie plebania)

  IV pomnik powstańców styczniowych
Piotrków Kuj. I c

kościół p.w. św. Jakuba

Płowce IV miejsce bitwy z Krzyżakami w 1331 r.
Radziejów I c

kościół p.w. Wniebowzięcia NMP

  I c

kościół p.w. Znalezienia Krzyża Świętego