Wykaz obiektów z kanonu Odznaki w powiecie rypińskim:

Długie I e pałac
  III c park dworski
Nadróż III c park dworski
Radziki Duże I b zamek (ruiny)
  IV pomnik powstańców styczniowych
Rak IV groby pomordowanych w l. 1939-1945
Rypin I c

kościół p.w. Świętej Trójcy

  I c

kaplica p.w. św. Barbary

  II Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
  IV obelisk na miejscu kaźni
Sadłowo I b zamek
  III d skupisko 9 drzew w parku
Skrwilno I a grodzisko
  I f zajazd drewniany (XIX w.)
Somsiory I a grodzisko
Sosnowo I e dwór
  III c park dworski
Starorypin I a grodzisko
Studzianka III d skupienie drzew
"Tomkowo" III b rezerwat przyrody
Ugoszcz I e pałac
  III c park dworski
Żale I a grodzisko