Wykaz obiektów z kanonu Odznaki w powiecie lipnowskim:

Bobrowniki I b zamek (ruiny)
  IV pomnik i mogiła ofiar terroru 1939 r.
Dobrzyń n. Wisłą I a grodzisko
  I c kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
  III d pomnik przyrody - wychodnia skał
Dyblin I e dwór
Karnkowo I c kościół p.w. św. Jadwigi
  III c park dworski
  IV mogiły ofiar terroru hitlerowskiego na cmentarzu
Kikół I e pałac
  III c park dworski
Lipno I c kościół p.w. Najświętszej Marii Panny
Nietrzeba (część Nowej Wsi) I f młyn wodny
Skępe-Wymyślin I c kościół  p.w. Zwiastowania NMP i klasztor oo. bernardynów
Trutowo I c kościół p.w. św. Anny i klasztor
Wielgie I f młyn
Żuchowo I f młyn szachulcowy