Wykaz obiektów z kanonu Odznaki w powiecie inowrocławskim:

Inowrocław I c kościół p.w. Imienia NMP
  I c kościół p.w. św. Mikołaja
  I c kościół p.w. Zwiastowania NMP
  I c kościół garnizonowy p.w. św. Barbary i św. Maurycego
  I f dworzec kolejowy
  II Muzeum im. Jana Kasprowicza
  II Dom Rodziny Jana Kasprowicza
  III e Park Solankowy
  IV obelisk ku czci pomordowanych w obozie na Błoniach w Inowrocławiu
Kawęczyn I e pałac
Kobylniki III c park dworski
Kościelec I c kościół p.w. św. Małgorzaty
Kruszwica I b zamek "Mysia Wieża"
  I c kolegiata p.w. śś. Piotra i Pawła i NMP
  IV pomnik ku czci mieszkańców pomordowanych w l. 1939-45
Pakość I c kościół p.w. św. Bonawentury, Kalwaria Pakoska
"Rejna" III b rezerwat przyrody
Tupadły IV miejsce bitwy rokoszan z wojskiem Jana Kazimierza w 1666 r. (bitwa pod Mątwami)
III a Nadgoplański Park Tysiąclecia