Wykaz obiektów z kanonu Odznaki w powiecie brodnickim:

"Bachotek" III b rezerwat przyrody
Bobrowo I a grodzisko
  I c kościół  p.w. św. Jakuba Apostoła
Brodnica I b zamek krzyżacki (ruiny)
  I c kościół  p.w. św. Katarzyny
  I c kościół  p.w. Matki Bożej Królowej Polski
  I c kościół  p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
  I d zabytkowy układ urbanistyczny
  I f dworzec kolejowy
  II Muzeum Regionalne
  III e park miejski
  IV kamień ku czci poległych i pomordowanych w latach 1939-1945
Chojno I a grodzisko
Falk III d "Dąb Rzeczypospolitej"
Górzno I c kościół p.w. św. Krzyża
Jabłonowo Pomorskie I e zespół pałacowy
Jaguszewice I a grodzisko
"Jar Brynicy" III b rezerwat przyrody
Karbowo III d skupienie 22 drzew w parku dworskim
"Mieliwo" III b rezerwat przyrody
Mileszewy I e dwór
Osiek Rypiński I c kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
Płowęż I a dwa grodziska
  III d aleja dębów
"Retno" III b rezerwat przyrody
"Rzeka Drwęca" III b rezerwat przyrody
Słoszewy III c park dworski
"Szumny Zdrój" III b rezerwat przyrody
Wielki Głęboczek III d głaz narzutowy
Żmijewo I c kościół p.w. św. Jakuba Apostoła
  III a Brodnicki Park Krajobrazowy
  III a Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy