Wykaz obiektów z kanonu Odznaki w powiecie chełmińskim:

Chełmno I b wieża obronna
  I b twierdza
  I c

kościół farny p.w. Wniebowzięcia NMP

  I c

kościół p.w. Świętego Ducha

  I c

kościół p.w. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty

  I c

kościół dominikanów p.w. śś. Piotra i Pawła

  I c

kościół franciszkanów p.w. śś. Jakuba i Mikołaja

  I c

kościół garnizonowy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej

  I c

kaplica św. Marcina

  I d zabytkowy układ urbanistyczny
  II Muzeum Ziemi Chełmińskiej
  IV pomnik-mauzoleum ku czci pomordowanych w Chełmnie
Grubno I e pałac
Kałdus I a "Góra św. Wawrzyńca" - grodzisko
  III b "Góra św. Wawrzyńca" - rezerwat przyrody
Klamry IV obelisk ku czci ponad 2500 ofiar terroru hitlerowskiego
Lipienek I b zamek krzyżacki (ruiny)
Lisewo I c kościół  p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
Małe Czyste IV pomnik na miejscu straceń w latach 1939 - 1945
Papowo Biskupie I b zamek krzyżacki (ruiny)
Płutowo IV pomnik na miejscu straceń w latach 1939 - 1945
Sarnowo I a grodzisko
  I c kościół p.w. św. Marcina
Stablewice III c park dworski
Starogród I c kościół p.w. św. Barbary
Trzebcz Szlachecki I e dwór
Unisław III d aleja drzew przy drodze Unisław - Gołoty
Wabcz I c kościół p.w. św. Bartłomieja i św. Anny w Wabczu
Wielkie Czyste I c kościół p.w. św. Katarzyny
"Zbocza Płutowskie" III b rezerwat przyrody
  III a Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego